Marcel van Miert  - Bureau Van Miert

“Een vreemd ding eigenlijk: vastgoed. Ooit ging het om onderdak, bescherming tegen de elementen. Vaak was onderdak tijdelijk en gebouwtjes werden opgetrokken uit materialen die lokaal voor handen waren. De energievoorziening was duurzaam en gericht op maximale besparing in combinatie met lokale opwekking. Mensen leefden in harmonie met de natuur; ze waren er direct van afhankelijk voor hun huisvesting en voedselvoorziening. Inmiddels is vastgoed een wetenschap. Een mix van maatschappelijke, sociale, economische, ecologische, technische, energetische en bouwkundige aspecten bepaalt of een leefomgeving enige relevantie heeft. En dan vergeet ik nog het gezondheidsaspect.

Gebieden, terreinen en gebouwen laten bewegen naar duurzame plekken waar mensen graag komen en waar maximaal de balans wordt gezocht met natuurlijke hulpbronnen; dat aanjagen, daar ligt de ambitie van Bureau Van Miert.   

http://www.bureauvanmiert.nl/