Rijksmuseum Amsterdam


De renovatie van Het Nieuwe Rijksmuseum is een complete vervanging van alle bestaande installaties en introductie van nieuwe installaties, om zo een modern, internationaal museum te creëren. Binnen het ontwerp is verder aandacht voor aanpassingen aan de gevels en inwendige constructie.

De architect wilde een nieuw gebouw voor restauratieworkshops en kunstopslag creëren. Door twee van de originele patio’s te herstellen en ze onder de publieke passage met elkaar te verbinden, werd ook het probleem met de originele, door het fietspad in tweeën gedeelde ingang opgelost.

Arup is samen met Van Heugten en DGMR verantwoordelijk voor het ontwerp van de installaties en advies over de bouwfysica.