WAARDEVOL NIEUW LEVEN IN VASTGOED


De Transitieformule levert concrete oplossingen om een waardevolle toekomst te creeren voor bestaand vastgoed. Vanuit een compleet perspectief waarin vijf disciplines zijn vertegenwoordigd kijken we niet eenzijdig naar ‘probleempanden’ maar ontwikkelen we voor elke case de beste methodiek om van vermoeid vastgoed waardevolle gebruiksobjecten te maken.

In plaats van vijf fragmentarische inzichten bieden we een optimaal zakelijk perspectief voor duurzame herontwikkeling. Daarin gaan we verder dan het maken van een analyse en het aandragen van een oplossing. Voor onze opdrachtgevers verzorgen we namelijk ook de uitvoering van de geformuleerde strategie. Daarmee ontzorgen wij onze klanten en committeren we ons aan het gestelde doel.

Vijf organisaties die in hun eigen vakgebied hun sporen hebben verdiend, vormen het partnership Transitieformule. Gezamenlijk komen we tot creatieve en financieel-economisch zinvolle oplossingen voor vastgoed dat weinig toekomst lijkt te hebben. Als marktregisseur is Bureau van Miert in staat vraag en aanbod bij elkaar te krijgen door sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen te rijmen met het potentieel van bestaand vastgoed. Fakton is als financieel regisseur een onmisbare partner omdat het bedrijf garantstaat voor een realistisch financieel perspectief van transformatie. Technische kennis wordt ingebracht door Arup dat zich sinds jaar en dag specialiseert in het ontwikkelen van betaalbaar duurzaam vastgoed. De eerst betrokken architect bij de Transitieformule is Paul de Ruiter. Zijn bureau is gespecialiseerd in het ontwerpen van gebouwen voor duurzaam gebruik. Inmiddels is de Transitieformule uitgebreid met BBN, waardoor de transitie van gebouwen richting realisatie verankerd is.

Integratie van de vijf disciplines maakt de Transitieformule een ideale partner om voor ‘problematisch’ vastgoed een waardevolle toekomst te creëren. Wij beschouwen het ogenschijnlijke overschot aan panden als een grote mogelijkheid om duurzaam te investeren in gebouwen die veel dynamischer zijn dan men vermoedt. Met creativiteit en doortastendheid om voor elk ‘probleem’ een oplossing te vinden, staat de Transitieformule paraat om zijn kracht te laten zien.