Mark Kuijpers - Fakton 

“De afgelopen tien jaar is de kantorenmarkt gedreven door de enorme toestroom aan middelen vanuit de kapitaalmarkt, niet door de vraag naar ruimte. Het leegstandsprobleem dat is ontstaan, moet de vastgoedketen zelf oplossen. Samenwerking van de partijen is daarin cruciaal. Daarvoor zijn  duurzame financiële structuren nodig met de juiste prikkels voor partijen om juist dat te doen wat in de toekomst waarde oplevert. Zo voorkom je bijvoorbeeld dat in een problematisch kantoorgebied een individuele eigenaar wil investeren terwijl anderen dat nalaten met als gevolg dat een prisoner’s dilemma ontstaat. Door een fonds op te zetten waarmee je belangen gelijkschakelt om rendement te halen uit herontwikkeling van panden in het gebied, of juist het zuur van afwaarderingen en sloop spreidt over de diverse partijen, creëer je een goed alternatief. Dit nieuwe denken wil ik in de vastgoedsector tot gemeengoed maken zodat we een aantrekkelijk land kunnen doorgeven aan toekomstige generatie.

http://www.fakton.nl/