Paul de Ruiter - Architectenbureau Paul de Ruiter

Gebouwen moeten over mensen gaan. Wij ontwerpen gebouwen die letterlijk en figuurlijk energie geven en daardoor inspireren, blij maken en de productiviteit bevorderen. We zijn als bureau al meer dan vijftien jaar vanuit ideële motieven bezig met duurzame oplossingen. Op het moment ligt er een grote opgave om te kijken wat je kunt doen met bestaande panden. In 2009 betrokken we zelf een nieuw kantoor; we transformeerde een voormalige staalwerkplaats aan de rand van de stad tot een duurzaam bedrijfsverzamelgebouw. Practice what you preach. We hebben het streven de toekomst dichterbij te brengen door innovatieve architectuur te maken, intelligente gebouwen die een duidelijke invloed hebben op de samenleving. Het schijnbaar onmogelijke mogelijk maken en onverwachte en grensverleggende oplossingen bieden. Om vooruitgang te boeken moet je als architect buiten de bestaande kaders durven treden en verder gaan dan de norm; processen doorbreken. Dat betekent dat je doortastend moet zijn en de betrokken partijen vanaf het begin bij het proces moet aansluiten, om zo de werkelijke behoeften van de opdrachtgever bloot te leggen. Geïnspireerde samenwerking maakt innovatieve architectuur.

http://www.paulderuiter.nl/